agrolink logomtel logo

Посещение в Музея

Всички знаем, че най-добри резултати се получават, когато се съберат практическите умения с теоретичната подготовка. Така решихме да посетим Националния земеделски музей, за да се запознаем със земеделските традиции у нас от древността до наши дни.

Следвайки Конфуцианската мъдрост „Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях и разбрах” научихме много интересни и полезни неща, благодарение и на увлекателния разказ на г-жа Юлияна Василева от музея. Тя ни разказа за историята на създаването на Висшия селскостопански институт – София и Селскостопанския музей към него, представи ни богатата експозиция показващи развитието на различните земеделски отрасли, наука и образование, и с радост ни показа залата Виж, пипни и запомни, където ние много се забавлявахме. Благодарение на това посещение вече знаем колко е важно да се опазят добрите традиции, да се грижим за съхраняване на местните породи животни, да опазваме пчелите, които се грижат за живота на планетата и най-вече как да продължим да бъдем добри стопани на нашата Биоградинка.

 

Разгледай снимките